Remonty dachów zabytkowych «
        

Wiele dachów na budynkach, które są zabytkami, wymaga remontu lub całkowitej rewitalizacji. Prace remontowe na zabytkowym dachu wymagają specjalnych umiejetności firmy dekarskiej. Mogą je realizować tylko doświadczeni dekarze. 

W przypadku takiego rodzaju dachu chodzi bowiem nie tylko o odtworzenie kształtu, koloru, wygladu dachu ale również o wykonanie dachu taką samą lub prawie taką samą technologią jak kilkadziesiąt lub kilkaset lat temu. Dodając do tego jeszcze wyjątkowe materiały do konstrukcji dachu i jego pokrycia, stopień skomplikowania wykonawczego jest bardzo duży i stanowi spore wyzwanie.

W kontekście remontu zabytkowych budynków, podstawowym dokumentem legislacyjnym jest Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Ochronie dóbr kultury oraz obwieszczenie Ministra kultury i dziedzictwa narodowego opublikowane w Dz.U. 1999 Nr 98 poz.1150. Określa ono dokładnie działania organów ochrony dóbr kultury i prowadzenie rejestru zabytków.

O zezwolenie na remont i przeprowadzenie prac budowlanych wystepuje właściciel budynku natomiast wykonawca usługi dekarskiej, która jest jedną z usług budowlanych , jest zobowiazany powiadomić własciwego miejscowo konserwatora zabytków o rozpoczęciu prac. W trakcie realizacji firma dekarska powiadamia konserwatora zabytków o postępie prac a na zakończenie informuje o końcu remontu dachu.

Dachy zabytkowe spotykane są zwykle na kościołach, są to dachy na pałacach, dachy na dworkach, dachy starych kamienic. Bardzo często remonty dachów są współfinansowane w znacznej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organy samorządowe jak Urzędy Marszałkowskie czy Urzędy Miasta.

Ze względu na duży przedział czasu jaki dzieli pierwotne krycie dachu, które miało miejsce niekiedy kilka wieków wcześniej a dzień dzisiajszy, materiały jakie zostaną uzyte na pokrycie takiego zabytkowego dachu różnią się. O ile niezmienne jest dążenie dekarzy do jak najwierniejszego odtworzenia zabytkowego dachu, tak w kwestii materiałów trzeba iśc niekiedy na kompromis. Do takich zabytkowych pokryć uzywa się dachówek ceramicznych o specyficznych profilach, blachy miedzianej, blachy aluminiowej. Dlatego przy realizacji tych usług dekarskich są zatrudnieni najlepsi fachowcy.

 

 

 

        
        
        Dekarze, usługi dekarsko-budowlane Warszawa RITAPOL © 2015 entro24.com